Novinky

O soutěži

Představujeme se

Ocenění Sodexo Zaměstnavatel roku je součástí Výročních cen Klubu zaměstnavatelů 2019

Hodnocení Zaměstnavatel roku se již od roku 2003 zaměřuje na společnosti v České republice z pohledu lidských zdrojů. Smyslem soutěže je přiblížit lidem společnosti s výborným přístupem ke svým zaměstnancům, a to nejen celostátně, ale i v jednotlivých regionech.

Soutěž zviditelněním těchto společností pomáhá rozvíjet oblast lidských zdrojů v České republice, a to bez ohledu na jejich historii, velikost, a dokonce i odvětví. Hodnocení probíhá celosvětově uznávanou metodikou Saratoga od společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika. Kromě jiných výhod Saratoga nejprve porovnává firmy v jejich sektoru a až výsledné oborové skóre si hodnocený přináší do celkového pořadí.

Generálním partnerem soutěže je již desátým rokem společnost Sodexo. Spolupráce špičkového poskytovatele zaměstnaneckých služeb a benefitů s nejlepšími zaměstnavateli v zemi je všestranně přínosnou kombinací.

Mediálním podporu zajišťuje také již tradičně společnost Mafra, která od roku 2013 vydává přílohu MF DNES k Výročním cenám Klubu zaměstnavatelů, a poskytuje tak veškeré informace z aktuálního dění v soutěži. Letos poprvé připravíme také nový formát komunikace v jednotlivých krajích s podporou vydavatelství Vltava Labe Media a jejích regionálních Deníků.

Zaměstnavatel roku 2019
nad 5 000 zaměstnanců

Zaměstnavatel roku 2019
do 5 000 zaměstnanců

Zaměstnavatel roku 2019
do 500 zaměstnanců

Zaměstnavatel bez bariér

Osobnost HR

Cena za nejlepší HR projekt

Staňte se Zaměstnavatelem roku 2019 a buďte příkladem pro ostatní.

Harmonogram

Zahájení 1. 3. 2019

Sběr přihlášených dotazníků

Po úspěšné registraci vyplní účastník soutěžní dotazník vytvořený podle metodiky Saratoga. Po jeho zpracování obdrží kromě zpětné vazby také vyhodnocení svých výsledků do ocenění Zaměstnavatel roku 2019.
Uzávěrka odevzdání dotazníků 18. 4. 2019

Vyhlášení regionálních výsledků – květen 2019

Ocenění Zaměstnavatel regionu udělujeme pro všechny kraje ČR, letos na pěti vybraných atraktivních místech, vždy pro několik krajů současně.

Vyhlášení celostátních výsledků – červen 2019

Slavnostní vyhlášení výsledků jednotlivých kategorií Zaměstnavatele roku 2019 proběhne v rámci galavečera k Výročním cenám Klubu zaměstnavatelů společně s vyhodnocením Nejžádanějšího zaměstnavatele mezi studenty a Zaměstnavatele bez bariér.

Kategorie Výročních cen Klubu zaměstnavatelů

Zaměstnavatel roku 2019 nad 5 000 zaměstnanců

Kategorie Zaměstnavatel roku nad 5 000 zaměstnanců oceňuje velké společnosti, které jsou schopné i přes svou velikost zachovat příjemné pracovní prostředí a zajistit svým zaměstnancům co nejlepší podmínky pro jejich práci. V této elitní kategorii soutěží hlavní hráči české ekonomiky.

Zaměstnavatel roku 2019 do 5 000 zaměstnanců

Kategorie Zaměstnavatel roku do 5 000 zaměstnanců oceňuje středně velké společnosti, které mají obvykle výrazné postavení ve svém regionu a dokáží se prosadit také v celostátním měřítku. Stejně jako největší firmy jsou schopné dobře motivovat, odměňovat a rozvíjet své zaměstnance a současně splňovat také ekonomické ukazatele metodiky Saratoga.

Zaměstnavatel roku 2019 do 500 zaměstnanců

Kategorie Progresivní zaměstnavatel do 500 zaměstnanců oceňuje rostoucí společnosti, které jsou schopné zajistit svým zaměstnancům osobní rozvoj a co nejlepší podmínky pro jejich práci, čímž přispívají i k celkovému progresu firmy.

Zaměstnavatel bez bariér

Kategorie Zaměstnavatel bez bariér oceňuje společnosti, které vytváří pracovní místa pro handicapované a zároveň jim umožňují uplatnit své schopnosti bez ohledu na jejich omezení. Zároveň soutěž zviditelňuje tyto firmy, kde se mohou lidé se zdravotním postižením uplatnit.

Osobnost HR

Kategorie Osobnost HR je určena pro manažery, kteří se zabývají lidskými zdroji a svými inovativními myšlenkami se snaží o zlepšení této oblasti v České republice. Vítěz této kategorie je vyhlášen na základě nominací ostatních personalistů, letos nově také v on-line prostoru.

Cena za nejlepší HR projekt

Ocenění za nejlepší HR projekt je určeno zaměstnavatelům, u nichž nepřevažují služby pro HR, a představí formou projektu zajímavou zkušenost a přístup k některé z oblastí řízení lidských zdrojů. Hodnocení této kategorie na regionální úrovni probíhá formou známkování na akcích k Výročním cenám Klubu zaměstnavatelů, kde jsou projekty prezentovány. Pět nejlepších postoupí do celostátního finále, které je známkováno na výročním HR SUMMITU Klubu zaměstnavatelů.

Registrace

Jak se registrovat:

Společnosti s počtem zaměstnanců do 500 mají účast zdarma, společnosti s vyšším počtem zaměstnanců hradí poplatek ve výši 9 600 Kč + DPH.
Pro členy Klub zaměstnavatelů je účast v soutěži součástí roční klubové platby.

Organizátor

Poplatek zahrnuje:

  • Vstup na regionální vyhlášení výsledků
  • Vstup na galavečer Klubu zaměstnavatelů a celostátní vyhlášení výsledků
  • Zpětnou vazbu k výsledkům od společnosti PwC
  • Půlroční zkušební členství v Klubu zaměstnavatelů

Postup:

  • Registrace
  • Vyplnění soutěžního dotazníku
  • Vyhodnocení dotazníků po uzávěrce 18. 4. 2019

Partneři

Generální partner:

Premium partneři:

Partneři pro rozvoj:

Mediální spolupráce:

Záštita:

Odborní garanti:

Kontakt

Linkedin

Obchodní adresa

Klub zaměstnavatelů o.p.s.
Haškova 1177/6
170 00 Praha 7

Korespondenční adresa

Nad Kazankou 235/24
171 00 Praha 7