Registrace
  Registrace se získáním soutěžního dotazníku pro vyzkoušení metodiky je nezávazná.

  Přihlášení do soutěže je oficiálně aktivováno až odesláním vyplněného dotazníku na adresu cz_zamestnavatelroku@pwc.com

  Pro členy Klubu zaměstnavatelů s uhrazeným ročním poplatkem bez ohledu na velikost je Přihlášení bezplatné.

  Ostatní firmy v kategorii do 500 zaměstnanců hradí účastnický poplatek 6 800 Kč bez DPH.

  Ostatní firmy v kategoriích nad 500 zaměstnanců hradí účastnický poplatek 12 600 Kč bez DPH.

  Součástí poplatků jsou konzultace a výsledná zpětná vazba od PwC, vstupy na regionální i celostátní vyhlášení a půlroční zkušební členství v Klubu zaměstnavatelů*.

  * Půlroční zkušební členství v Klubu zaměstnavatelů platí jen při první účasti v soutěži

  INFORMACE K OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Bereme na vědomí, že vyplněním registračního formuláře budou poskytnuté osobní údaje v něm obsažené (dále jen „Osobní údaje“) zpracovávány společností KLUB ZAMĚSTNAVATELŮ MANAGEMENT a.s. (“Klub”, Správce”), IČO: 05301416, se sídlem Novákových 380/18, 180 00 Praha 8, jako Správcem, za účelem účasti naší společnosti v soutěži “Sodexo Zaměstnavatel roku 2022” a vyhlášení vítěze na webových stránkách Klubu.
  Osobní údaje bude Klub zpracovávat v souladu s relevantními právními předpisy, zejména, v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními (zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění) po dobu soutěže a pro komunikaci při startu dalšího ročníku. Osobními údaje se v tomto spojení mají na mysli kontaktní informace uvedené v registračním formuláři.

  Více informací o tom, jak Klub zpracovává osobní údaje je dostupných v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

  Budeme-li se domnívat, že dochází k neoprávněnému zpracování Osobních údajů, můžeme se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro Českou republiku Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

  Zpracování Osobních údajů bude jako Zpracovatel pro účely této soutěže z pověření Správce provádět společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o., IČO: 61063029, se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00, Praha 4 (PwC), prostřednictvím svých elektronických systémů. Zároveň jsme si vědomi, že PwC v roli odborného garanta ocenění zodpovídá výhradně za přesné zpracování vyplněných dotazníků podle metodiky Saratoga a ostatní záležitosti soutěže, zejména rozdělení do kategorií, regionů, komunikace výsledků a neměnnost vyhlášených pravidel v průběhu ročníku je odpovědností klubu.

  Kontakt
  +420 604 232 251
  info@klubzamestnavatelu.cz

  Obchodní adresa
  KLUB ZAMĚSTNAVATELŮ MANAGEMENT a.s.
  Novákových 320/18
  180 00 Praha 8

  Korespondenční adresa
  Nad Kazankou 235/24
  171 00 Praha 7