Registrace

  Registrace a získání dotazníku jsou nezávazné a bezplatné.

  Přihlášení do soutěže je aktivováno až odesláním vyplněného dotazníku na adresu zamestnavatelroku@cz.pwc.com 

  Pro firmy do 500 zaměstnanců a členy Klubu zaměstnavatelů s uhrazeným ročním poplatkem bez ohledu na velikost je Přihlášení bezplatné.

  Ostatní firmy nad 500 zaměstnanců hradí účastnický poplatek 9 600 Kč bez DPH, jehož součástí je vstup na regionální i celostátní vyhlášení a půlroční zkušební členství v Klubu zaměstnavatelů**.

  * Údaje povinné pro registraci a zaslání dotazníku  

  ** Půlroční zkušební členství v Klubu zaměstnavatelů platí jen při první účasti v soutěži

  Kontakt
  +420 604 232 251
  info@klubzamestnavatelu.cz

  Obchodní adresa
  KLUB ZAMĚSTNAVATELŮ MANAGEMENT a.s.
  Novákových 320/18
  180 00 Praha 8

  Korespondenční adresa
  Nad Kazankou 235/24
  171 00 Praha 7