Registrace

Registrace a získání dotazníku jsou nezávazné a bezplatné.

Přihlášení do soutěže je aktivováno až odesláním vyplněného dotazníku na adresu zamestnavatelroku@cz.pwc.com 

Pro firmy do 500 zaměstnanců a členy Klubu zaměstnavatelů s uhrazeným ročním poplatkem bez ohledu na velikost je Přihlášení bezplatné.

Ostatní firmy nad 500 zaměstnanců hradí účastnický poplatek 9 600 Kč bez DPH, jehož součástí je vstup na regionální i celostátní vyhlášení a půlroční zkušební členství v Klubu zaměstnavatelů**.

* Údaje povinné pro registraci a zaslání dotazníku  

** Půlroční zkušební členství v Klubu zaměstnavatelů platí jen při první účasti v soutěži

Kontakt
+420 604 232 251
info@klubzamestnavatelu.cz

Obchodní adresa
KLUB ZAMĚSTNAVATELŮ MANAGEMENT a.s.
Novákových 320/18
180 00 Praha 8

Korespondenční adresa
Nad Kazankou 235/24
171 00 Praha 7