Kategorie a metodika

V letošním roce bude ocenění vyhlášeno v následujících kategoriích:


Sodexo Zaměstnavatel roku 2017 nad 5000 zaměstnanců


Sodexo Zaměstnavatel roku 2017 do 5000 zaměstnanců


Progresivní zaměstnavatel roku 2017 do 500 zaměstnanců


Všechny uvedené kategorie se v letošním ročníku samostatně vyhlašují také v regionech, kam jsou přihlášené společnosti řazeny automaticky. Vyhlašováni jsou vítězové, případně i medailisté za jednotlivé kraje.

Pořadí Sodexo Zaměstnavatel roku pro firmy nad 5000 zaměstnanců (a také souvisejících kategorií Sodexo Zaměstnavatel roku pro firmy do 5000 zaměstnanců a Progresivní zaměstnavatel pro firmy do 500 zaměstnanců) je stanoveno dle vyhodnocení dotazníku vycházejícího z metodiky Saratoga. Dotazník připravila a poskytnuté údaje bude zpracovávat poradenská společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika s.r.o. 


Sběr dat:

– Dotazník by měl vyplnit nejvýše postavený HR pracovník společnosti nebo jím pověřená osoba.

– Z důvodu, že je v rámci dotazníku potřeba vyplnit i několik finančních údajů, doporučujeme spolupráci s finančním oddělením společnosti, které Vám pomůže urychlit vyplnění dotazníku.

– V případě zájmu o účast zároveň ve studii HR Controlling 2017 společnosti PricewaterhouseCoopers bude k dispozici rozšířená verze dotazníku. Pro účely Zaměstnavatele roku však budou vyhodnocovány pouze otázky obsažené ve standardním soutěžním dotazníku.

Přihlášení

Prvním krokem je vyplnění kontaktních údajů v přihlašovacím odkazu sekce Registrace, po kterém se vygenerují formuláře pro vyplnění požadovaných údajů (tabulka Excel) udělení souhlasu se zpracováním poskytnutých dat a jejich zařazením do databáze HR Controlling PwC (dokument Word).

Zúčastnit se mohou firmy, které zaměstnávají alespoň 50 zaměstnanců, a v jejichž předmětu podnikání nepřevažují služby pro HR. Počínaje ročníkem 2015 se mohou registrovat také holdingy s konsolidovanou účetní závěrkou v rámci ČR pod podmínkou zahrnutí všech subjektů zde působících. Soutěžit mohou pod svým IČ také jednotlivé společnosti holdingu samostatně vyjma mateřského subjektu správního charakteru. Organizátor si vyhrazuje právo nepřijmout také přihlášku „multioborových“ holdingů, kde nelze porovnávat hodnoty s příslušným sektorem.  O sporných případech a nejasnostech rozhoduje Organizační výbor ocenění Sodexo Zaměstnavatel roku.

Teprve po odeslání kompletně vyplněných údajů a naskenovaného souhlasu s podpisem osoby zodpovědné za HR na adresu odborného garanta v termínu do 13. 4. 2017 je firma oficiálně přihlášena do soutěže.CENA PERSONALISTŮ 2017 za nejlepší HR projekt

Přihlášené projekty jsou prezentovány a známkovány během roku na akcích Klubu zaměstnavatelů v jednotlivých regionech a nejlepší, které postoupí do finále, hodnotí na podzim účastníci V. výročního HR SUMMITU Klubu zaměstnavatelů.  

Projekty je možné od 1. 2. 2017 průběžně přihlašovat.

Informace v celkovém rozsahun maximálně jedné strany A4 (stačí i titulek s krátkou anotací) zasílejte na adresu zamroku@klubzamestnavatelu.cz v následující struktuře:

– Kontaktní údaje (společnost, zodpovědná osoba, mobilní telefon, mail)

– Název projektu

– Stručný popis aktivit a harmonogram

– Dosažený výsledek (slovní, číselné, případně kombinované vyjádření přínosu, kterého přihlašovaný projekt dosáhl)

Vzhledem ke každoročnímu přihlášení desítek zajímavých HR projektů je rozdělují organizátoři do kvalifikačních kol v rámci klubových setkání v jednotlivých regionech během roku. 

POZOR! Počet míst v kvalifikaci je omezen, takže až do naplnění kapacity budou přijímány projekty v pořadí, v jakém byly přihlášeny mailem s přihlášením projektu tedy neváhejte.

Ocenění Cena personalistů za nejlepší HR projekt je určeno zaměstnavatelům, kteří mají inspirativní zkušenosti s řízením lidských zdrojů bez ohledu na počet zaměstnanců, ale s předmětem podnikání, ve kterém nepřevažují služby pro HR.

 

The Most Desired Company 2017

V průzkumu odpovídají studenti ekonomických, technických a humanitních oborů vysokých škol a vybírají společnost, ve které by chtěli po skončení studií pracovat. Odborným garantem kategorie je organizace AIESEC ČR ve spolupráci se společností ManpowerGroup. Od roku 2013 vyhlašujeme také regionální výsledky průzkumu v jednotlivých krajích.Zaměstnavatel bez bariér 2017

Kategorie vyhlašovaná ve spolupráci s Kontem Bariéry oceňující zaměstnavatele s nadstandardním přístupem k zaměstnancům se zdravotním postižením. Pokud jako zaměstnavatel věnujete nadstandardní pozornost osobám se zdravotním postižením, je možné přihlášení také do kategorie Zaměstnavatel bez bariér. Zájem o hodnocení v této kategorii lze projevit vyplněním dotazníku vytvořeného skupinou odborníků zastřešenou Kontem Bariéry na vyžádání mailem zamroku@klubzamestnavatelu.cz .


Na všechna zde uvedená ocenění lze aspirovat současně – účast v nich se tedy vzájemně nevylučuje!


Fotogalerie: 2017 2016 2015 2014

Mediální spolupráce

Generální partner

sodexo

Premium partneři

euroclinicum-logo fincentrum-logomanpowergroup-logo kb-penzijni-fond-logo

Organizátor

logo-klub-zamestnavatelu

Odborní garanti

pwc-logo

logo-konto-bariery-nove
logo-aiesec

Partneři pro rozvoj

logo-havel-holasekNative PR td-logo

Záštita

logo-mpsv